Wanneer is een bouwvergunning nodig?

Lang niet meer voor alle gevelwijzigingen en dakkapellen behoeft een bouwvergunning te worden aangevraagd. Sinds 1 januari 2003 is de regelgeving versoepeld. Daarna is per 1 oktober 2010 de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingevoerd die de aanvraag van vergunningen verder versoepeld. Benitech zal voor u de vergunningsaanvraag verzorgen, per gemeente verschillen de kosten voor de aangevraagde vergunning.

Informatie aanvraag VVE voor particulieren

Woont u in een appartement of woning die onderdeel uitmaakt van een VVE? En heeft u toestemming om individueel te renoveren? Dan doen we u graag een goede aanbieding voor het vervangen van uw kozijnen!

  • Ik wil graag meer informatie over

* Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties.

*/