Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Benitech streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Benitech kunnen geen rechten ontleend worden.
Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Benitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Benitech is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright
Benitech behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Benitech is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Privacy
Benitech verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Benitech de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht.
Persoonsgegevens worden door Benitech alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

* Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties.

*/